Báo giá

Tiếp cận nhân sự IT - Chúng tôi luôn mang đến cho bạn ứng viên tốt nhất

Kết nối nhà tuyển dụng với nhân sự IT tại Việt Nam

GÓI ĐĂNG TIN

Basic
Free
VIP1
200,000 VND

VIP2

490,000 VND

 • Hiển thị trên trang chủ
 • Đăng 03 tin hoạt động
 • Không giới hạn cập nhật bổ sung tin đăng
 • Hiển thị đầy đủ thông tin.

 

 

 

 • Hiển thị On Top trên các trang tin 10 ngày
 • Tin tuyển dụng chữ đậm và đỏ
 • Đặt Banner Top tại trang chủ (14 ngày), link về website nhà tuyển dụng
 • Đăng 03 tin hoạt động
 • Không giới hạn cập nhật bổ sung tin đăng
 • Hiển thị đầy đủ thông tin
 • Hiển thị On Top trên các trang tin 20 ngày
 • Tin tuyển dụng chữ đậm và đỏ
 • Đặt Banner Top tại trang chủ (14 ngày), link về website nhà tuyển dụng
 • Đăng 03 tin hoạt động
 • Không giới hạn cập nhật bổ sung tin đăng
 • Hiển thị đầy đủ thông tin.

Lưu ý: thêm các tiện ích mời bạn Liên hệ qua m.me/TechWorks.vn

GÓI XEM HỒ SƠ

X1

100.000 VNĐ

X2

1.000.000 VNĐ

 • Xem 20 Hồ sơ (CV)**
 • Đặt Banner Top tại trang chủ (14 ngày), link về website nhà tuyển dụng
 • Xem 100 Hồ sơ (10.000 VNĐ/ CV)**

Lưu ý:

Áp dụng cho các tài khoản là nhà Tuyển dụng và các cá nhân/tổ chức HeadHunter (Liên hệ qua m.me/TechWorks.vn)

** áp dụng đến hết tháng 11/2023.

LIÊN HỆ