Công ty Swan

location icon Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Về Swan
Hãy đến và cùng chúng tôi xây dựng một thế giới hoàn toàn mới trên Web3!  
Swan Cloud Inc., thành lập vào năm 2018, chuyên về giải pháp lưu trữ và tính toán phi tập trung. Sản phẩm độc quyền của chúng tôi, Swan, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tính toán hiệu suất cao hiệu quả và giá cả phải chăng.  
Được tin dùng bởi các blockchain, các trường đại học, các công ty VR/AR và các ngành công nghiệp tính toán cường độ khác, chúng tôi đang cách mạng hóa lĩnh vực lưu trữ và tính toán phi tập trung. Được hậu thuẫn bởi Binance Labs, Filecoin Foundation và Chainlink Labs, chúng tôi đang phát triển cơ sở hạ tầng qua các chuỗi cho tính toán đám mây phi tập trung. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc cách mạng hóa lĩnh vực lưu trữ và tính toán phi tập trung tại. Cùng nhau, chúng tôi đang định hình một tương lai phi tập trung cho thế giới số. 

About Swan 
Come join us to build a whole new world on Web3! 
Swan Cloud Inc., established in 2018, specializes in decentralized storage and computing solutions. Our flagship product, Swan, enables efficient and affordable high-performance computing tasks. Trusted by blockchains, universities, VR/AR companies, and other computing-intensive industries, we're revolutionizing decentralized storage and computing. 
Backed by Binance Labs, Filecoin Foundation, and Chainlink Labs, we're developing a cross-chain infrastructure for decentralized cloud computing. Join us in revolutionizing decentralized storage and computing. Together, we're shaping a decentralized future for the digital world. 

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 74 việc đang tuyển
exp 70 việc đang tuyển
exp 24 việc đang tuyển