Địa chỉ làm việc: Số 1, Tổ 5, Khu Giãn Dân Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 20/07/2023
ID: job230866

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự