5 Testers (Vehicle, Automotive)

Địa chỉ làm việc: Nam Dinh Vu Industrial Park - Dinh Vu Peninsula, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 09/06/2023
ID: job191914

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự