Địa chỉ làm việc: Số 111 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 29/07/2023
ID: job238397

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự