Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7.
Hết hạn ngày: 16/07/2023
ID: job227518

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự