Địa chỉ làm việc: Số 12 A, đường 3.2/2, Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/09/2023
ID: job266139

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự