Địa chỉ làm việc: 244/31 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hết hạn ngày: 22/07/2023
ID: job232763

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự