Địa chỉ làm việc: Tầng 3-5, Tòa nhà UST, số 639 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 20/12/2023
ID: job267129

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự