Địa chỉ làm việc: Số 10 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 10/05/2023
ID: job174173

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự