Địa chỉ làm việc: Tầng 6 Tòa nhà L'MAK LONG TOWER, 103 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 10/11/2023
ID: job265322

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự