Địa chỉ làm việc: Tầng 1, Lô 102, tòa nhà Cát Tường Thống Nhất, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 01/12/2023
ID: job266183

JOB TAGS / SKILLS