Địa chỉ làm việc: Căn M8, số 99 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Cityland Riverside, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 23/12/2023
ID: job267231

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự