Địa chỉ làm việc: Phòng 10-07, lầu 10, Golden king, 15 Nguyễn Lương Bằng , Phường Tân Phú, quận 7 , TP. Hồ Chí Minh, Việt nam
Hết hạn ngày: 08/07/2023
ID: job221168

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự