Chuyên Viên Thiết Kế Sáng Tạo (Mảng Mỹ Thuật Ứng Dụng - Art Designer )

Địa chỉ làm việc: Số 87, ngõ 260 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 23/07/2023
ID: job233630

JOB TAGS / SKILLS