Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà HTP Building, Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 09/04/2023
ID: job156534

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự