Data Annotation Specialist (AI)

Địa chỉ làm việc: Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 11/06/2023
ID: job193935

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự