Địa chỉ làm việc: Tòa nhà A5, Lô số A5, Khu E-Office, đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, District 7, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 27/08/2023
ID: job248543

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự