Địa chỉ làm việc: Five Star Tower, 28bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 27/12/2023
ID: job267302

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự