IT Comtor (Japanese)- Up to 1500$

Địa chỉ làm việc: Zone 3 và Zone 4, Tầng 16, tòa nhà Văn phòng 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cau Giay, Ha Noi
Hết hạn ngày: 09/06/2023
ID: job191829

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự