Địa chỉ làm việc: Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/11/2023
ID: job266105

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự