Địa chỉ làm việc: Floor 6, C.T Plaza Tân Sơn Nhất, 60A Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 23/11/2023
ID: job265713

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự