Địa chỉ làm việc: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 03/01/2024
ID: job267427

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự