Địa chỉ làm việc: 299 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 23/12/2023
ID: job267236

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự