Địa chỉ làm việc: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hết hạn ngày: 04/07/2023
ID: job215940

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự