Địa chỉ làm việc: Số 26, đường 05, KCN Vsip Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 29/11/2023
ID: job266110

JOB TAGS / SKILLS