Lead Frontend (TypeScript, VueJS)

Địa chỉ làm việc: 34th Floor, Lim Tower 1, 9-11 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 22/07/2023
ID: job232911

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự