Địa chỉ làm việc: Lầu 5, Tòa nhà La Bonita, 6-8 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 03/01/2024
ID: job267436

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự