.NET Backend Developer (.Net Core, SQL, C#, Vuejs)

Địa chỉ làm việc: No. 16-18 Xuan Dieu, Ward 4, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 25/06/2023
ID: job208345

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự