.NET Developer (C#, SQL, MVC, WPF) - Upto $1300

Địa chỉ làm việc: Tầng 02, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Cau Giay, Ha Noi
Hết hạn ngày: 22/07/2023
ID: job232901

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự