Địa chỉ làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh: + Tầng 12, VietJet Plaza, Số 60A Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 07/05/2023
ID: job171264

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự