Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Waseco (khu C - tầng 9), số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hết hạn ngày: 19/04/2023
ID: job161053

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự