Địa chỉ làm việc: Số 11 Đường A, Khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 30/06/2023
ID: job213547

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự