Nhân Viên Hỗ Trợ Hệ Thống Erp

Địa chỉ làm việc: Phòng I.104, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đường Nội bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 25/03/2023
ID: job151814

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự