Nhân Viên IT (Biết Tiếng Trung, Biết Phần Mềm+SQL, Ưu Tiên Biết Lineex)

Địa chỉ làm việc: Khu A, Lô P, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM
Hết hạn ngày: 17/06/2023
ID: job199338

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự