Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Quế Võ 2- Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 04/05/2023
ID: job169524

JOB TAGS / SKILLS