Địa chỉ làm việc: Lô G1-3-4-6-8 khu công nghiệp Quế Võ - Phường Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 19/04/2023
ID: job161099

JOB TAGS / SKILLS