Địa chỉ làm việc: Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Hết hạn ngày: 07/05/2023
ID: job171215

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự