Nhân Viên IT (Thành Thạo Tiếng Anh)

Địa chỉ làm việc: Đường số 13, KCN Trảng Bàng, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 29/03/2023
ID: job152734

JOB TAGS / SKILLS