Nhân Viên Kinh Doanh (Cần Thơ/ Bình Dương/ Bà Rịa/ Đồng Nai)

Địa chỉ làm việc: CMC Creative Space - Đường số 19, Khu Chế Xuất Thuận, Quận 7, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 02/05/2023
ID: job167093

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự