Địa chỉ làm việc: Lô 101/2, khu công nghiệp Amata - Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.
Hết hạn ngày: 29/03/2023
ID: job153247

JOB TAGS / SKILLS