Địa chỉ làm việc: Số 84 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt nam
Hết hạn ngày: 07/05/2023
ID: job171255

JOB TAGS / SKILLS