Địa chỉ làm việc: Trụ sở chính: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 08/06/2023
ID: job190555

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự