Địa chỉ làm việc: Số 88, đường Vĩnh Phú 40, khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hết hạn ngày: 20/07/2023
ID: job230784

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự