Địa chỉ làm việc: lô đất số 706, tờ bản đồ số 24, CCN khắc niệm, phường khắc niệm, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh, việt nam
Hết hạn ngày: 11/05/2023
ID: job175121

JOB TAGS / SKILLS