Địa chỉ làm việc: Nhà xưởng B3, số 05, đường 21A, KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 08/06/2023
ID: job190619

JOB TAGS / SKILLS