Địa chỉ làm việc: Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hết hạn ngày: 08/06/2023
ID: job190466

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự