Địa chỉ làm việc: Tầng 4, số 10 Ngô Gia Tự, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Hết hạn ngày: 15/07/2023
ID: job226785

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự