Odoo Team Leader (Python, Agile)

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Toà B - FAFIM VIỆT NAM, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuan, Ha Noi
Hết hạn ngày: 06/09/2023
ID: job254798

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự