Product Owner (Product Manager, Agile, Scrum)

Địa chỉ làm việc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap – Tầng 19 Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 28/01/2024
ID: job268876

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự